Wat wij bieden

Onafhankelijk financieel advies van Wealth Planning

1. Inventarisatie

Uw waarden, doelen en andere belangrijke zaken worden besproken in een intake gesprek.

2. Presentatie

Presentatie van het Wealth Management Plan, uw strategisch plan, inclusief ons advies.

3. Afspraken maken

Na akkoord spreken we een wederzijdse commitment uit en wordt het papierwerk in orde gemaakt.

4. Uitwerken plan

Wij zullen de gemaakte plannen uitwerken en de nodige acties in gang zetten om uw doelen te bereiken.

5. Informeren

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkeling van uw plan en vermogen.

6. Evalueren

Gezamenlijk overleg over de ontwikkeling en bepalen van de volgende strategische stappen.